obrt "Bubiart"

nezaobilazna pomoć na Vašem putu do uspjeha

Izrada reklama

Za izradu reklama i natpisa koristimo kvalitetne materijale, te smo poštivajući ugovorene rokove na raspolaganju i za izrade idejnih rješenja, montažu i održavanje, te savjete pri odabiru i izvedbi reklamnih natpisa, a za sve napravljenodajemo garanciju. Izrađujemo tabelice sa podacima vašeg obrta ili firme, brojeve za kuće, brojeve za barke, tabelice za parking.