obrt "Bubiart"

nezaobilazna pomoć na Vašem putu do uspjeha

Printanje i plastifikacijaPLASTIFIKACIJA postera i plakata služi kao njihova dodatna zaštita za vanjske uvjete (vlaga, UV zrake, prljanje i oštećenje). plastificiramo do A3 formata za plakate / iskaznice, akreditacije, cjenici i sl. / Plastifikacijom produljujemo vijek trajanja proizvoda ali postižemo i odgovarajući vizualni efekt (veći sjaj ili mat izvedbu, jači kontrast boja i sl.) Za plastifikaciju još koristimo foliju za hladnu laminaciju i tekuću laminaciju.


Printanje plakata velikog formata